شهیدستان- گفتگوی منتشر نشده از جانباز شهید حاج احمد رئیسی/شنیدم که گفتند پایش قطع شده.

شهیدستان- در بین ما یک جانباز قطع نخاع از اصفهان به نام حسین علی صبوری بود که موش‌ها زخم‌های او را خورده بودند و او متوجه نشده بود.

شهیدستان- امروز 11مرداد سالگرد شهادت سردار شهید علی اکبر بختیاری ;فرمانده محورهای عملیاتی لشکر 41ثارالله است. شهید بختیاری در سال 1334در سرآسیاب کرمان متولد شد و از همان کودکی با علاقه  به سمت آموزش قرآن و دیگر مسائل دینی کشیده شد.

شهیدستان: می‌گفتیم چرا پابرهنه می‌ری؟ می‌گفت راحت‌ترم، اما واقعاً چیز دیگری را می‌دید که ما نمی‌دیدیم. افسوس سال‌های از دست رفته را می‌خورد. شب‌ها با پای برهنه در بیابان پر از خار پرسه می‌زد. زمزمه‌ها و فریادهای شبانه او آشناترین صدا برای نزدیکانش بود.

ساعت 12.30شب دهم اردیبهشت بودو قرار بودخرمشهر را از چنگال عراقی ها نجات دهیم، از چند روز قبل شناسایی ها انجام شده بود و جلسات توجیهی را گذرانده بودیم و آماده بودیم تا در عملیات شرکت کنیم.

 

سفارش پروژه برنامه نویسی