Arrow
Arrow
Slider
کد پرونده: 1424335
مشخصات شهید
نام شهید

حسین شاهی

حسین
نام پدر

شاه میرزا

تاریخ تولد

1349 شهیدانی که در این سال متولد شده اند

تاریخ شهادت

شهیدانی که در این تاریخ شهید شده اند

محل دفن شهید

قطعه ردیف قبر
رسته

Directory

زندگی نامه

خاطرات

دست نوشته ها

وصیت نامه

  • حسین
1367">
سفارش پروژه برنامه نویسی