Arrow
Arrow
Slider
کد پرونده: 1360064
مشخصات شهید
نام شهید

مراد علي رياحيان

مراد علي
نام پدر

ذبيح اله

تاریخ تولد

شهیدانی که در این سال متولد شده اند

تاریخ شهادت

شهیدانی که در این تاریخ شهید شده اند

محل دفن شهید

قطعه ردیف قبر
رسته

Directory

زندگی نامه

خاطرات

دست نوشته ها

وصیت نامه

  • مراد علي
1363">
سفارش پروژه برنامه نویسی