Arrow
Arrow
Slider
کد پرونده: 1677286
مشخصات شهید
نام شهید

غلامرضا محمدی کمسرخ

غلامرضا
نام پدر

عباس

تاریخ تولد

شهیدانی که در این سال متولد شده اند

تاریخ شهادت

شهیدانی که در این تاریخ شهید شده اند

محل دفن شهید

قطعه ردیف قبر
رسته

Directory

زندگی نامه

خاطرات

دست نوشته ها

وصیت نامه

1362">
سفارش پروژه برنامه نویسی