Arrow
Arrow
Slider
کد پرونده: 1538308
مشخصات شهید
نام شهید

قاسم عوض بخش

قاسم
نام پدر

میرزا

تاریخ تولد

شهیدانی که در این سال متولد شده اند

تاریخ شهادت

شهیدانی که در این تاریخ شهید شده اند

محل دفن شهید

قطعه ردیف قبر
رسته

Directory

زندگی نامه

خاطرات

دست نوشته ها

وصیت نامه

  • قاسم
1366">
سفارش پروژه برنامه نویسی