Arrow
Arrow
Slider
کد پرونده: 1487899
مشخصات شهید
نام شهید

حسين طهماسبي آبدر

حسين طهماسبي آبدر
نام پدر

شعبان

تاریخ تولد

شهیدانی که در این سال متولد شده اند

تاریخ شهادت

شهیدانی که در این تاریخ شهید شده اند

محل دفن شهید

قطعه ردیف قبر
رسته

Directory

زندگی نامه

خاطرات

دست نوشته ها

وصیت نامه

  • حسين طهماسبي آبدر
1363">
سفارش پروژه برنامه نویسی