Arrow
Arrow
Slider
کد پرونده: 1404903
مشخصات شهید
نام شهید

محسن سلیمانیان

محسن
نام پدر

عباس

تاریخ تولد

1344 شهیدانی که در این سال متولد شده اند

تاریخ شهادت

شهیدانی که در این تاریخ شهید شده اند

محل دفن شهید

قطعه ردیف قبر
رسته

Directory

زندگی نامه

خاطرات

دست نوشته ها

وصیت نامه

1366">
سفارش پروژه برنامه نویسی