Arrow
Arrow
Slider
کد پرونده: 1507635
مشخصات شهید
نام شهید

حسن عبدلی ندیکی

حسن
نام پدر

عبداله

تاریخ تولد

شهیدانی که در این سال متولد شده اند

تاریخ شهادت

شهیدانی که در این تاریخ شهید شده اند

محل دفن شهید

قطعه ردیف قبر
رسته

Directory

زندگی نامه

خاطرات

دست نوشته ها

وصیت نامه

  • حسن
1365">
سفارش پروژه برنامه نویسی