Arrow
Arrow
Slider
کد پرونده: 1378964
مشخصات شهید
نام شهید

بخشعلی زین الدینی میمند

بخشعلی
نام پدر

حسن

تاریخ تولد

شهیدانی که در این سال متولد شده اند

تاریخ شهادت

شهیدانی که در این تاریخ شهید شده اند

محل دفن شهید

قطعه ردیف قبر
رسته

Directory

زندگی نامه

خاطرات

دست نوشته ها

وصیت نامه

  • بخشعلی
1361">
سفارش پروژه برنامه نویسی