Arrow
Arrow
Slider
کد پرونده: 1711345
مشخصات شهید
نام شهید

محمدجواد معافي فرسنگي

محمدجواد
نام پدر

عباس

تاریخ تولد

1341 شهیدانی که در این سال متولد شده اند

تاریخ شهادت

شهیدانی که در این تاریخ شهید شده اند

محل دفن شهید

قطعه 3 ردیف 10 قبر 11
رسته

گلزار شهدای کرمان

زندگی نامه

بسمه تعالی محمد جواد در سال 1341 در خانواده ای بسیار متقی و مؤمن دیده به جهان گشود. دوران کودکی را در دامن پر مهر مادری باگذشت و باتقوی گذراند. تحصیلاتش را تا دیپلم ادامه داد. او به همراه پدر در تمامی صحن های انقلاب حضوری مستمر و فعال داشت. سرانجام پس از پیروزی انقلاب اسلامی و شروع جنگ تحمیلی او نیز به فرمان حضرت امام به جبهه رفت و در مورخه 62/1/22 به شهادت رسید. ضمنا پدر شهید بزرگوار نیز از شهدای بزرگ جنگ تحمیلی می باشد تاریخ شهادت نامبرده 1361/2/27 است. روحشان شاد و راهشان پررهرو باد و یادشان گرامی

خاطرات

دست نوشته ها

بسم رب الشهدا ء هر و قت چشمها یم را می بند م او را با همان لباس سپاه می بینم که رو برویم ایستاده با همین لباس یک شب خواب دید م که آمده و دست مرا می گیرد و می برد و قتی گفتم :کجا می روی میخوا هی مراکجا ببری گفت : می بر مت یک جا یی و قتی رسید یم د ید م یک آب زیادی است گفتم :اینجا کجا ست گفت :این شط فرا ت است و تو رابه شط فرات آورده ام . راوی :مادرشهید ................. (خاطره ای ازفعالیت شهید در قبل ازپیر و زی انقلاب ) شهید محمدجواد معا فی همیشه یا دا ئی اش شهید حمید اسدی یاررضوی قبل ازپیرو زی انقلاب بسیار فعالیت می کردند .نوار های امام را پر میکردند آن هم درحما م خانه بعدپو سترهای امام را شب ها می چسپاند ند کتابهای مذهبی و کتابهای امام راپخش می کرد ند به همین دلیل یک روز درحین همین کارها سا وا ک دنبال او بوده و او را دنبال کرده بو د چیزی نما نده بو د که دستگیرشو د که وارد یک نانوایی می شود وبه صا حب نا نوا یی می گوید که سا واک دنبالم است چکارکنم صا حب نا نوا یی که دست و پا یش را گم کرده بو دسریع می گیردیک پیشانی بند به اومی بندد ومقداری هم آرد به سر و صو رت او می ریزد که یعنی شاگرد نا نوایی است آنها وقتی وارد نا نوا یی می شوندمی بینند که کسی نیست واو مشغول کار است فکرمی کنند که شا گرد نا نوایی است بعد ها که تحقیق کردیم فهمیدیم که آن روز انها دستورقتل اورا داشتند واگر د ستگیرش می کرد ند می بایست او را بکشند و اگر ان زمان هم کشته شده بود شهید راه خدا بود . را وی :مادرشهید

وصیت نامه

1362">
سفارش پروژه برنامه نویسی